Tarieven

 Gitaarlessen – seizoen 2022 – 2023

 De lessen

 • De muzieklessen worden wekelijks gegeven en vinden plaats op een van te voren afgesproken vaste dag en tijdstip.
 • Een muziekles duurt 30 minuten en start op het vooraf afgesproken tijdstip en eindigt 30 minuten later.
 • Indien een voorafgaande les vóór dit tijdstip uitloopt zal hier rekening mee worden gehouden en zal de les later eindigen.
 • Indien de les wegens vertraging van de leerling niet op het vooraf afgesproken tijdstip kan aanvangen, kan de eindtijd van deze les niet worden opgeschoven. Lessen kunnen in dit geval ook niet uitlopen, i.v.m. met de aansluitende lessen van de overige leerlingen.
 • Bij afzegging van de les op de lesdag zelf vervalt de les.
 • Het verplaatsen en inhalen van lessen gaat altijd in overleg en zal niet altijd in dezelfde week kunnen. Als er een lesplaats vrijkomt zal deze worden aangeboden.

 

Lestarieven en betalingsregeling

 

 • Een lesseizoen bestaat uit 35 wekelijkse lessen.
 • Om de week een les is niet mogelijk.
 • Het lestarief wat van kracht is bij de ingang van het lesjaar, geldt voor het gehele lesjaar en zal gedurende dit seizoen niet voor de betreffende leerling worden gewijzigd. Overige prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 

                                          Tarieven

 

jeugd t/m 21 jaar

 

30 minuten

€ 695.-

  vanaf 21 jaar

  (21% b.t.w.)

30 minuten

€ 840.-

 

 • Betalingen worden verdeeld over 10 maandelijkse termijnen van

 € 69,50/€ 84,00 vóór de eerste van de nieuwe lesmaand.

 • Contant bij de eerste les van de nieuwe maand.

 

De bankbetalingen kunnen worden overgemaakt op:

IBAN: NL66INGB0003649718 ten name van J.O.Nieuwenhuis

(Onder vermelding van de naam van de leerling.)

 

Beëindigen van de gitaarlessen

 

 • Indien de leerling de gitaarlessen wil beëindigen, wordt er een opzegtermijn van 1 maand geboden.
 • De leerling verplicht zich de maand, welke valt binnen de opzegtermijn, door te betalen. De opzegtermijn gaat in op de dag en datum dat de leerling en/of ouders en verzorgers van de leerling aangeven dat de leerling het lesverband wil beëindigen. Het verzoek om het lesverband te beëindigen dient door de leerling en/of ouders en verzorgers van de leerling schriftelijk of per email te worden medegedeeld.

 

             Ziekte en uitval van lessen

 

 • Indien de leerling wegens ziekte of andere afspraken niet in staat is om de les te volgen, kan deze les niet worden ingehaald. Indien de leerling tijdens de les niet aanwezig kan zijn, dient de leerling tijdig te worden afgemeld.
 • Lessen die door de docent afgezegd worden zullen in overleg binnen het schooljaar worden ingehaald.

 

 

Eerste lesdag

12 september 2022

Herfstvakantie

22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 t/m 26 februari 2023

Pasen

10 april 2023

Meivakantie

29 april t/m 7 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

1 juli t/m 31 augustus 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies nodig?

Wil je starten met gitaarles maar weet je niet goed of je het wel leuk gaat vinden?

Kom langs voor een gratis proefles. 

 

Vragen over de lessen of advies nodig bij aanschaf van een instrument?

Bel:

06 – 51 845 032